aanvoersloot

Eigenschappen

VoorkeurslabelaanvoerslootSloot die dient voor de aanvoer van water naar de diverse gebieden die niet in eigendom bij het waterschap is.Primaire watergang die dient voor de aanvoer van water naar de diverse gebieden meestal in eigendom van het waterschap.
DefinitieSlootAlgemene benaming voor een waterloop van beperkte breedte die stilstaand of slechts langzaam stromend water bevat. die dient voor de aanvoer van water naar de diverse gebiedenHet geheel van virtuele en fysieke (aanwijsbare) opdelingen en indelingen van het aardoppervlak. die niet in eigendom bij het waterschap is.
SynoniemaanvoerslotenSloot die dient voor de aanvoer van water naar de diverse gebieden die niet in eigendom bij het waterschap is.Primaire watergang die dient voor de aanvoer van water naar de diverse gebieden meestal in eigendom van het waterschap.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.aquolex.nl/html5/?id=28654&type=term

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
aanvoerslootSloot die dient voor de aanvoer van water naar de diverse gebieden die niet in eigendom bij het waterschap is.Primaire watergang die dient voor de aanvoer van water naar de diverse gebieden meestal in eigendom van het waterschap.Breder
  • sloot (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
aanvoerslootSloot die dient voor de aanvoer van water naar de diverse gebieden die niet in eigendom bij het waterschap is.Primaire watergang die dient voor de aanvoer van water naar de diverse gebieden meestal in eigendom van het waterschap.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Rdf.jpg