aanslagregel

Eigenschappen

VoorkeurslabelaanslagregelDe formele beschrijving van een belastingschuld, zoals opgenomen op een aanslagbiljet.
DefinitieDe formele beschrijving van een belastingschuld, zoals opgenomen op een aanslagbiljetBiljet waarop een of meer aanslagen bekend gemaakt worden aan een belastingplichtige..
SynoniemaanslagregelsDe formele beschrijving van een belastingschuld, zoals opgenomen op een aanslagbiljet.
Toelichting op definitieEen aanslagregelDe formele beschrijving van een belastingschuld, zoals opgenomen op een aanslagbiljet. heeft betrekking op een enkele tariefsoort van een belastingsoort voor een heffingsobject.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.aquo.nl/index.php/Id-ff4da5b1-d35a-46a1-9031-ad09516b56e7

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
aanslagregelDe formele beschrijving van een belastingschuld, zoals opgenomen op een aanslagbiljet.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt. van
aanslagregelDe formele beschrijving van een belastingschuld, zoals opgenomen op een aanslagbiljet.Deel van
  • aanslagbiljet (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Rdf.jpg