correspondentie


Eigenschappen

Voorkeurslabelcorrespondentie
AfkortingCOR
DefinitieAlle ingekomen en uitgaande stukken betrekking hebbende op de aanslagheffing of rechtsverhouding aanvraag.
Synoniemcorrespondenties
Toelichting op definitieHieronder vallen ook de status wijzigingen van WOZ object beschikkingen die via Stuf WOZ van de gemeente binnen kunnen komen.Gekoppelde rollen subject kunnen zijn heffingsplichtige of rechtsverhouding aanvrager. De inhoud van de correspondentie (de tekst) is buitenbeschouwing gelaten, dit kan eventueel met een Documentaire Informatie Systeem (DIS) gedaan worden. Bron: Adventus.

Correspondentie is het al dan niet geregeld schrijven en ontvangen van brieven aan en van anderen. Correspondentie in zakelijk opzicht kan eenmalig schriftelijk contact zijn. Als het privécorrespondentie betreft zijn het meerdere briefwisselingen. Er zijn veel beroemde correspondenties als boek uitgegeven. Ze geven niet zelden een intiem beeld van de belevingswereld van de schrijver(s).

In de achttiende en negentiende eeuw ontwikkelde zich een uitgebreide etiquette rond de correspondentie. Auteurs van brieven- en etiquetteboeken adviseerden wat van aanhef tot p.s. (postscriptum) de juiste stijl en inhoud van een brief zou zijn.
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-7bff529a-60f0-445c-9d77-b353875f51d1, https://nl.wikipedia.org/wiki/Correspondentie
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
correspondentieBreder
correspondentieBron van
correspondentieGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
aangifteformulier (Begrip)Bredercorrespondentie
aanmaning (Begrip)Bredercorrespondentie
beroep (Begrip)Bredercorrespondentie
beschikkingsaanvraag (Begrip)Bredercorrespondentie
bezwaar (Begrip)Bredercorrespondentie
inkomende correspondentie (Begrip)Bredercorrespondentie
uitgaande correspondentie (Begrip)Bredercorrespondentie
vergunning (Begrip)Bredercorrespondentie
zienswijze (Begrip)Bredercorrespondentie
aanslagregel (Begrip)Gerelateerdcorrespondentie
beschikking (Begrip)Gerelateerdcorrespondentie
heffingsobject (Begrip)Gerelateerdcorrespondentie
rol adres (Begrip)Gerelateerdcorrespondentie
woz-object (Begrip)Gerelateerdcorrespondentie
Rdf.jpg