beaufortschaal

Eigenschappen

VoorkeurslabelbeaufortschaalSchaal voor het meten van windsterktes van windkracht 0 tot 12.
DefinitieSchaal voor het metenMeten is het uitdrukken van een waargenomen grootheid in een getal met een relevante eenheid die vergeleken kan worden met andere waardes van eenzelfde grootheid. Hiervoor kunnen meetinstrumenten worden gebruikt. Meting is echter niet beperkt tot natuurkundige grootheden, maar strekt zich uit tot een kwantitatieve beschrijving van de gehele werkelijkheid. van windsterktes van windkrachtDe typering voor de windsnelheid volgens de schaal van Beaufort waarbij de typering de gemiddelde windsnelheid gemeten in tien minuten is. 0 tot 12.
Toelichting op definitieIn 1808 ingevoerd door de Engelse admiraal Sir Francis Beaufort. 0 = windstil - 12 = orkaan.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.aquolex.nl/html5/?id=28408&type=term
Afbeelding vanbeaufortschaal
BeaufortschaalSchaal voor het meten van windsterktes van windkracht 0 tot 12.

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
beaufortschaalSchaal voor het meten van windsterktes van windkracht 0 tot 12.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
beaufortschaalSchaal voor het meten van windsterktes van windkracht 0 tot 12.Gerelateerd
  • windkracht (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • windsnelheid (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
beaufortschaalSchaal voor het meten van windsterktes van windkracht 0 tot 12.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
windkracht (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdbeaufortschaalSchaal voor het meten van windsterktes van windkracht 0 tot 12.
windsnelheid (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdbeaufortschaalSchaal voor het meten van windsterktes van windkracht 0 tot 12.
Rdf.jpg