Opstellen jaarbegroting

ArchiMate-element Opstellen jaarbegroting
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-09f4bed9-cb81-5117-3934-fd091c17f847
ArchiMate-model  : Enterprise Architectuur
Label  : Opstellen jaarbegroting
Documentatie  : Het opstellen van een plan waarin staat hoeveel geld je denkt te ontvangen en uit te geven voor een vastgelegde periode (1 jaar). Een begroting is een middel dat het waterschap ertoe machtigt uitgaven te doen en ontvangsten te verrichten.
ArchiMate-views  : 
Relaties  :