RxM00FC02C30000D6F500000000S_M00FC02C30000D6CF00000000S

ArchiMate-modellen > Domein Architectuur Gegevens en Integratie > Views > BP003-Beheren Beheerregister Waterkering > Vormen > RxM00FC02C30000D6F500000000S_M00FC02C30000D6CF00000000S
ArchiMate-vorm RxM00FC02C30000D6F500000000S_M00FC02C30000D6CF00000000S
Vorm-id  : Id-0654c6b3-72fb-e628-330c-a02a5d31e2a0
ArchiMate-model  : Domein Architectuur Gegevens en Integratie
ArchiMate-view  : BP003-Beheren Beheerregister Waterkering
Groepeert vormen  : 
Gegroepeerd door vorm  : 
ArchiMate-element  : Mutatie beheerobject ontvangen (BusinessEvent)
ArchiMate-view  : 
Plaatsing label (verticaal)  : Center
Plaatsing label (horizontaal)  : Center
X-coördinaat  : 169
Y-coördinaat  : 98
Z-coördinaat  : 4
Breedte  : 120
Hoogte  : 80
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : #ffffbf
Lettertype  : fontname:;fontsize:10;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Verbindingslijnen  :