RxM00FC02C3000242B700000000R_M00FC02C30000D6CF00000000S

ArchiMate-modellen > Domein Architectuur Gegevens en Integratie > Views > BP003-Beheren Beheerregister Waterkering > Verbindingslijnen > RxM00FC02C3000242B700000000R_M00FC02C30000D6CF00000000S
ArchiMate-verbindingslijn RxM00FC02C3000242B700000000R_M00FC02C30000D6CF00000000S
Verbindingslijn-id  : Id-641aa797-c2d0-73cc-7f71-f47673cd535e
ArchiMate-model  : Domein Architectuur Gegevens en Integratie
ArchiMate-view  : BP003-Beheren Beheerregister Waterkering
ArchiMate-relatie  : Mutatie beheerobject ontvangen leidt tot Beheren Registratie Waterkeringen (TriggeringRelationship)
Vanaf vorm  : RxM00FC02C30000D6F500000000S_M00FC02C30000D6CF00000000S (Mutatie beheerobject ontvangen)
Naar vorm  : RxM00FC02C30000B63A00000000S_M00FC02C30000D6CF00000000S (Beheren Registratie Waterkeringen)
Z-coördinaat  : 6
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:;fontsize:8;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :