RxM00FC02C30000B63A00000000S_M00FC02C30000D6CF00000000S

ArchiMate-modellen > Domein Architectuur Gegevens en Integratie > Views > BP003-Beheren Beheerregister Waterkering > Vormen > RxM00FC02C30000B63A00000000S_M00FC02C30000D6CF00000000S
ArchiMate-vorm RxM00FC02C30000B63A00000000S_M00FC02C30000D6CF00000000S
Vorm-id  : Id-abc61790-2775-8c75-76ef-726885f91322
ArchiMate-model  : Domein Architectuur Gegevens en Integratie
ArchiMate-view  : BP003-Beheren Beheerregister Waterkering
Groepeert vormen  : 
Gegroepeerd door vorm  : 
ArchiMate-element  : Beheren Registratie Waterkeringen (BusinessProcess)
ArchiMate-view  : 
Plaatsing label (verticaal)  : Top
Plaatsing label (horizontaal)  : Center
X-coördinaat  : 339
Y-coördinaat  : 74
Z-coördinaat  : 0
Breedte  : 501
Hoogte  : 129
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : #ffffbf
Lettertype  : fontname:;fontsize:10;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Verbindingslijnen  :