Eigenschap:Toelichting op definitie

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
Tekst
Deze datatypespecificatie wordt genegeerd; de specificatie uit de externe vocabulaire krijgt voorrang.
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstvak
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Toelichting op de definitie (Nederlandstalig)
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


nl

Showing 20 pages using this property.
0
Op het dak van het waterschapsgebouw in Veendam staat een 06-GPS referentiestation.  +
Op het dak van het waterschapsgebouw in Veendam staat een 06-GPS referentiestation. In totaal vormen 43 referentiestations het landelijk dekkende netwerk van 06-GPS. Op deze locaties zijn GNSS-antennes zodanig gemonteerd dat er een vrije horizon is en dus alle satellieten in zicht kunnen worden waargenomen. Daarnaast staat alle apparatuur binnen een gebouw op een afgeschermde, beveiligde plaats. De 06-GPS referentiestations staan op een onderlinge afstand van gemiddeld 40 kilometer gepositioneerd. Om tot aan de grens een goede dekking te kunnen garanderen is er in samenwerking met zowel Duitse als Belgische overheidsinstanties overeengekomen om GPS data van stations in het grensgebied met elkaar uit te wisselen.  +
1
(bron: Delta wateren / Aquo)  +
(bron: SUF-OW / Aquo)  +
(Bron: HYDRA / Aquo)  +
(Bron: SUF-OW / Aquo)  +
(Bron: SUF-OW / Aquo)  +
(Bron: HYDRA / Aquo)  +
(Bron: SOBEK / Aquo)  +
Bron: SUF-OW.  +
( Bron: SUF-OW / Aquo)  +
(Bron; SUF-OW / Aquo)  +
(Bron: SUF-OW / Aquo)  +
(Bron: SUF-OW / Aquo)  +
(Bron: SUF-OW / Aquo)  +
(Bron: SUF-OW / Aquo)  +
(Bron: SUF-OW / Aquo)  +
(Bron: SUF-OW/Aquo)  +
Bron: SUF-OW.  +
Punt op een 1D-vak gegeven door het gegevenselement 'afstand in 1D-vak'. * 1d-bodemsprong * 1d-brugpijler * 1d-duiker * 1d-gemaal * 1d-hevel * 1d-krooshek * 1d-kunstwerk-algemeen * 1d-schuifstuw * 1d-stuwduiker * 1d-stuw  +