bemonsteringsapparaattype

Eigenschappen

VoorkeurslabelbemonsteringsapparaattypeApparaat waarmee een bemonstering van een parameterreeks uitgevoerd wordt. 
DefinitieApparaatAfgewerkt toestel of een samenstel ervan dat op de markt wordt aangeboden als een aparte functionele eenheid ten behoeve van de eindgebruiker en dat in staat is elektromagnetische verstoringen te veroorzaken, of waarvan het functioneren vatbaar is om door dergelijke verstoringen te worden beïnvloed. waarmee een bemonstering van een parameterreeks uitgevoerd wordt. 
SynoniembemonsteringsapparaattypesApparaat waarmee een bemonstering van een parameterreeks uitgevoerd wordt. , bemonsteringsapparaattypenApparaat waarmee een bemonstering van een parameterreeks uitgevoerd wordt. 

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
bemonsteringsapparaattypeApparaat waarmee een bemonstering van een parameterreeks uitgevoerd wordt. Breder
  • apparaat (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
bemonsteringsapparaattypeApparaat waarmee een bemonstering van een parameterreeks uitgevoerd wordt. BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
bemonsteringsapparaattypeApparaat waarmee een bemonstering van een parameterreeks uitgevoerd wordt. Gerelateerd
  • bemonsterende instantie (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
bemonsteren (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdbemonsteringsapparaattypeApparaat waarmee een bemonstering van een parameterreeks uitgevoerd wordt. 
Rdf.jpg