Ondersteunende functies

ArchiMate-vorm Ondersteunende functies
Vorm-id  : Id-7c1c3676-db60-87d9-385e-d52e8333c14b
ArchiMate-model  : Enterprise Architectuur
ArchiMate-view  : BF_BP001-Bedrijfsfunctie en -processenmodel
Groepeert vormen  : 
Gegroepeerd door vorm  : 
ArchiMate-element  : Ondersteunende functies (Grouping)
ArchiMate-view  : 
Label  : Ondersteunende functies
Plaatsing label (verticaal)  : Top
Plaatsing label (horizontaal)  : Left
X-coördinaat  : 289
Y-coördinaat  : 1801
Z-coördinaat  : 36
Breedte  : 1585
Hoogte  : 412
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : #ffffff00
Lettertype  : fontname:;fontsize:10;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Verbindingslijnen  :