RxM00FC02C30000D51300000000S_M00FC02C30000FEC400000000S

ArchiMate-modellen > Domein Architectuur Gegevens en Integratie > Views > Voorbeeld relatie bedrijfsproces-kernregistratie > Vormen > RxM00FC02C30000D51300000000S_M00FC02C30000FEC400000000S
ArchiMate-vorm RxM00FC02C30000D51300000000S_M00FC02C30000FEC400000000S
Vorm-id  : Id-76579ae2-e14e-aeb3-579f-97337be86ea8
ArchiMate-model  : Domein Architectuur Gegevens en Integratie
ArchiMate-view  : Voorbeeld relatie bedrijfsproces-kernregistratie
Groepeert vormen  : 
Gegroepeerd door vorm  : 
ArchiMate-element  : Informatiemodel Water (IMWA) (BusinessObject)
ArchiMate-view  : 
Plaatsing label (verticaal)  : Center
Plaatsing label (horizontaal)  : Center
X-coördinaat  : 1514
Y-coördinaat  : 222
Z-coördinaat  : 12
Breedte  : 120
Hoogte  : 80
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : #ffffbf
Lettertype  : fontname:;fontsize:10;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Verbindingslijnen  :