RxM00FC02C3000035DB00000000S_M00FC02C30000FEC400000000S

ArchiMate-modellen > Domein Architectuur Gegevens en Integratie > Views > Voorbeeld relatie bedrijfsproces-kernregistratie > Vormen > RxM00FC02C3000035DB00000000S_M00FC02C30000FEC400000000S
ArchiMate-vorm RxM00FC02C3000035DB00000000S_M00FC02C30000FEC400000000S
Vorm-id  : Id-4dd07e3e-bc87-b5d0-9799-95c1ac79763f
ArchiMate-model  : Domein Architectuur Gegevens en Integratie
ArchiMate-view  : Voorbeeld relatie bedrijfsproces-kernregistratie
Groepeert vormen  : 
Gegroepeerd door vorm  : 
ArchiMate-element  : GWSW (Constraint)
ArchiMate-view  : 
Plaatsing label (verticaal)  : Center
Plaatsing label (horizontaal)  : Center
X-coördinaat  : 1694
Y-coördinaat  : 443
Z-coördinaat  : 17
Breedte  : 120
Hoogte  : 80
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : #d2c9de
Lettertype  : fontname:;fontsize:10;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Verbindingslijnen  :