Besluitvormingsproces transparantie

ArchiMate-modellen > Enterprise Architectuur > ApplicationFunctions > Besluitvormingsproces transparantie
ArchiMate-element Besluitvormingsproces transparantie
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : ApplicationFunction
Element-id  : Id-42eee77f-97d7-d6b5-3598-3c4f91f3c716
ArchiMate-model  : Enterprise Architectuur
Label  : Besluitvormingsproces transparantie
Documentatie  : Functionaliteit om inzicht te geven in het democratische proces van besluitvorming. Bijvoorbeeld raadsbesluiten, notulen, agenda's van de Algemene raadsvergaderingen, etc. Informatie is beschikbaar in de vorm van tekst, beeld en geluid.
ArchiMate-views  : 
Relaties  :