fysische eigenschappen


Eigenschappen

Voorkeurslabelfysische eigenschappen
DefinitieKenmerken van een materiaal die kunnen veranderen, zonder de chemische samenstelling te veranderen of te vernietigen.
Synoniemfysisch eigenschap
Toelichting op definitieElektrische weerstand, Fase, Smeltpunt, Soortelijke warmte, Thermische uitzetting, Thermische geleidbaarheid, Soortelijke massa, Viscositeit, Stolpunt, Warmtegeleidingsvermogen, Vlampunt, Zelfontbrandingstemperatuur.
Exacte overeenkomsthttp://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/6229
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
fysische eigenschappenBreder
fysische eigenschappenBron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
afbraak (Begrip)Gerelateerdfysische eigenschappen
Rdf.jpg