RxM00FC02C30000949000000000S_M00FC02C30000942E00000000S

ArchiMate-modellen > Domein Architectuur Gegevens en Integratie > Views > IM07-Metamodel DAMO > Vormen > RxM00FC02C30000949000000000S_M00FC02C30000942E00000000S
ArchiMate-vorm RxM00FC02C30000949000000000S_M00FC02C30000942E00000000S
Vorm-id  : Id-1bb9d549-1e52-aca0-88fb-736044a7d90b
ArchiMate-model  : Domein Architectuur Gegevens en Integratie
ArchiMate-view  : IM07-Metamodel DAMO
Groepeert vormen  : 
Gegroepeerd door vorm  : 
ArchiMate-element  : Bijzonder Waterkerende Constructie (BusinessObject)
ArchiMate-view  : 
Plaatsing label (verticaal)  : Top
Plaatsing label (horizontaal)  : Center
X-coördinaat  : 2038
Y-coördinaat  : 1982
Z-coördinaat  : 112
Breedte  : 766
Hoogte  : 235
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : #ffffbf
Lettertype  : fontname:;fontsize:10;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Verbindingslijnen  :