RxM00FC02C30000B60700000000S_M00FC02C30000B5BD00000000S

ArchiMate-modellen > Domein Architectuur Gegevens en Integratie > Views > BP001-Overzicht processen Beheren gegevens > Vormen > RxM00FC02C30000B60700000000S_M00FC02C30000B5BD00000000S
ArchiMate-vorm RxM00FC02C30000B60700000000S_M00FC02C30000B5BD00000000S
Vorm-id  : Id-159df415-e73c-8850-39ad-9fc1e3082074
ArchiMate-model  : Domein Architectuur Gegevens en Integratie
ArchiMate-view  : BP001-Overzicht processen Beheren gegevens
Groepeert vormen  : 
Gegroepeerd door vorm  : RxM00FC02C30000598900000000S_M00FC02C30000B5BD00000000S
ArchiMate-element  : Behandelen mutatiemelding objecten (BusinessProcess)
ArchiMate-view  : 
Plaatsing label (verticaal)  : Center
Plaatsing label (horizontaal)  : Center
X-coördinaat  : 754
Y-coördinaat  : 669
Z-coördinaat  : 19
Breedte  : 120
Hoogte  : 80
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : #ffffbf
Lettertype  : fontname:;fontsize:10;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Verbindingslijnen  :