RxM00FC02C30000944400000000S_M00FC02C30000942E00000000S

ArchiMate-modellen > Domein Architectuur Gegevens en Integratie > Views > IM07-Metamodel DAMO > Vormen > RxM00FC02C30000944400000000S_M00FC02C30000942E00000000S
ArchiMate-vorm RxM00FC02C30000944400000000S_M00FC02C30000942E00000000S
Vorm-id  : Id-146a7f93-61b7-1f46-844e-d755cfa5f5ba
ArchiMate-model  : Domein Architectuur Gegevens en Integratie
ArchiMate-view  : IM07-Metamodel DAMO
Groepeert vormen  : 
Gegroepeerd door vorm  : RxM00FC02C30000944100000000S_M00FC02C30000942E00000000S
ArchiMate-element  : Meeting Profiel Punt (BusinessObject)
ArchiMate-view  : 
Plaatsing label (verticaal)  : Center
Plaatsing label (horizontaal)  : Center
X-coördinaat  : 1516
Y-coördinaat  : 1477
Z-coördinaat  : 47
Breedte  : 120
Hoogte  : 80
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : #ffffbf
Lettertype  : fontname:;fontsize:10;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Verbindingslijnen  :