RxM00FC02C30000D51400000000S_M00FC02C30000D5BC00000000S

ArchiMate-vorm RxM00FC02C30000D51400000000S_M00FC02C30000D5BC00000000S
Vorm-id  : Id-10da5618-56e9-bf3e-a285-3751418b61d3
ArchiMate-model  : Domein Architectuur Gegevens en Integratie
ArchiMate-view  : IM01-Overzicht en samenhang Informatiemodellen NEN 3610
Groepeert vormen  : 
Gegroepeerd door vorm  : RxM00FC02C3000094D500000000S_M00FC02C30000D5BC00000000S
ArchiMate-element  : Informatiemodel Stedelijk Water (IMSW) (BusinessObject)
ArchiMate-view  : 
Plaatsing label (verticaal)  : Center
Plaatsing label (horizontaal)  : Center
X-coördinaat  : 867
Y-coördinaat  : 437
Z-coördinaat  : 14
Breedte  : 120
Hoogte  : 80
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : #ffffbf
Lettertype  : fontname:;fontsize:10;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Verbindingslijnen  :