RxM00FC02C3000090CE00000000S_M00FC02C30000B5BD00000000S

ArchiMate-modellen > Domein Architectuur Gegevens en Integratie > Views > BP001-Overzicht processen Beheren gegevens > Vormen > RxM00FC02C3000090CE00000000S_M00FC02C30000B5BD00000000S
ArchiMate-vorm RxM00FC02C3000090CE00000000S_M00FC02C30000B5BD00000000S
Vorm-id  : Id-0bdf1913-9489-9a96-d898-f7c1ec4ac792
ArchiMate-model  : Domein Architectuur Gegevens en Integratie
ArchiMate-view  : BP001-Overzicht processen Beheren gegevens
Groepeert vormen  : 
Gegroepeerd door vorm  : RxM00FC02C30000598900000000S_M00FC02C30000B5BD00000000S
ArchiMate-element  : Beheren Open Data (BusinessProcess)
ArchiMate-view  : 
Plaatsing label (verticaal)  : Center
Plaatsing label (horizontaal)  : Center
X-coördinaat  : 1187
Y-coördinaat  : 336
Z-coördinaat  : 2
Breedte  : 261
Hoogte  : 80
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : #ffffbf
Lettertype  : fontname:;fontsize:10;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Verbindingslijnen  :