baggerdepot

Eigenschappen

VoorkeurslabelbaggerdepotBewaarplaats waar vrijgekomen bagger tijdelijk of langdurig kan worden opgeslagen.
DefinitieBewaarplaats waar vrijgekomen bagger tijdelijk of langdurig kan worden opgeslagen.
SynoniembaggerdepotsBewaarplaats waar vrijgekomen bagger tijdelijk of langdurig kan worden opgeslagen.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://hdsr.test.begrippenxl.nl/hdsr/nl/page/Id-ccbdbe22-aec5-781c-a447-44c5bfa6d605
Afbeelding vanf96e8a77-17d1-4f6d-a5cd-6b2726e2bd0a.jpeg
BaggerdepotBewaarplaats waar vrijgekomen bagger tijdelijk of langdurig kan worden opgeslagen.

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
baggerdepotBewaarplaats waar vrijgekomen bagger tijdelijk of langdurig kan worden opgeslagen.Breder
  • depot (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
baggerdepotBewaarplaats waar vrijgekomen bagger tijdelijk of langdurig kan worden opgeslagen.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Rdf.jpg