RxM00FC02C300000EEF00000000S_M00FC02C30000C6F200000000S

ArchiMate-modellen > Enterprise Architectuur > Views > BF_BP001-Bedrijfsfunctie en -processenmodel > Vormen > RxM00FC02C300000EEF00000000S_M00FC02C30000C6F200000000S
ArchiMate-vorm RxM00FC02C300000EEF00000000S_M00FC02C30000C6F200000000S
Vorm-id  : Id-1ed38e69-cecb-df32-e690-dceb8c707a34
ArchiMate-model  : Enterprise Architectuur
ArchiMate-view  : BF_BP001-Bedrijfsfunctie en -processenmodel
Groepeert vormen  : 
Gegroepeerd door vorm  : RxM00FC02C30000113C00000000S_M00FC02C30000C6F200000000S
ArchiMate-element  : Personeel en organisatie (BusinessFunction)
ArchiMate-view  : 
Plaatsing label (verticaal)  : Center
Plaatsing label (horizontaal)  : Center
X-coördinaat  : 1509
Y-coördinaat  : 1903
Z-coördinaat  : 58
Breedte  : 120
Hoogte  : 80
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : #ffffbf
Lettertype  : fontname:;fontsize:10;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Verbindingslijnen  :