RxM00FC02C30001903D00000000R_M00FC02C30000942E00000000S

ArchiMate-modellen > Domein Architectuur Gegevens en Integratie > Views > IM07-Metamodel DAMO > Verbindingslijnen > RxM00FC02C30001903D00000000R_M00FC02C30000942E00000000S
ArchiMate-verbindingslijn RxM00FC02C30001903D00000000R_M00FC02C30000942E00000000S
Verbindingslijn-id  : Id-1ed1b3e6-59cd-1753-54f4-a8afb1707982
ArchiMate-model  : Domein Architectuur Gegevens en Integratie
ArchiMate-view  : IM07-Metamodel DAMO
ArchiMate-relatie  : BGT/Kunstwerkdeel is gerelateerd aan Bodemval (AssociationRelationship)
Vanaf vorm  : RxM00FC02C30000946900000000S_M00FC02C30000942E00000000S (BGT/Kunstwerkdeel)
Naar vorm  : RxM00FC02C30000948900000000S_M00FC02C30000942E00000000S (Bodemval)
Z-coördinaat  : 138
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:;fontsize:8;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :