RxM00FC02C3000239E000000000R_M00FC02C30000D47F00000000S

ArchiMate-modellen > Enterprise Architectuur > Views > BP003-Procesverantwoordelijke > Verbindingslijnen > RxM00FC02C3000239E000000000R_M00FC02C30000D47F00000000S
ArchiMate-verbindingslijn RxM00FC02C3000239E000000000R_M00FC02C30000D47F00000000S
Verbindingslijn-id  : Id-1c8bcb36-6a49-67f8-c2e6-41752e08d4c9
ArchiMate-model  : Enterprise Architectuur
ArchiMate-view  : BP003-Procesverantwoordelijke
ArchiMate-relatie  : Proceseigenaar BPL is toegewezen aan Uitvoeren Publieksdiensten (AssignmentRelationship)
Vanaf vorm  : RxM00FC02C30000D47D00000000S_M00FC02C30000D47F00000000S (Proceseigenaar BPL)
Naar vorm  : RxM00FC02C30000B3A800000000S_M00FC02C30000D47F00000000S (Uitvoeren Publieksdiensten)
Z-coördinaat  : 58
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:;fontsize:8;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :