RxM00FC02C30000D47D00000000S_M00FC02C30000D47F00000000S

ArchiMate-modellen > Enterprise Architectuur > Views > BP003-Procesverantwoordelijke > Vormen > RxM00FC02C30000D47D00000000S_M00FC02C30000D47F00000000S
ArchiMate-vorm RxM00FC02C30000D47D00000000S_M00FC02C30000D47F00000000S
Vorm-id  : Id-021c426e-e428-cbd6-9081-56ea539bb358
ArchiMate-model  : Enterprise Architectuur
ArchiMate-view  : BP003-Procesverantwoordelijke
Groepeert vormen  : 
Gegroepeerd door vorm  : 
ArchiMate-element  : Proceseigenaar BPL (BusinessRole)
ArchiMate-view  : 
Plaatsing label (verticaal)  : Center
Plaatsing label (horizontaal)  : Center
X-coördinaat  : 739
Y-coördinaat  : 484
Z-coördinaat  : 30
Breedte  : 120
Hoogte  : 80
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : #ffffbf
Lettertype  : fontname:;fontsize:10;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Verbindingslijnen  :