RxM00FC02C300023BA300000000R_M00FC02C30000D5BC00000000S

ArchiMate-modellen > Domein Architectuur Gegevens en Integratie > Views > IM01-Overzicht en samenhang Informatiemodellen NEN 3610 > Verbindingslijnen > RxM00FC02C300023BA300000000R_M00FC02C30000D5BC00000000S
ArchiMate-verbindingslijn RxM00FC02C300023BA300000000R_M00FC02C30000D5BC00000000S
Verbindingslijn-id  : Id-1c534c7a-7fad-bf96-18e7-e27e43bca1ab
ArchiMate-model  : Domein Architectuur Gegevens en Integratie
ArchiMate-view  : IM01-Overzicht en samenhang Informatiemodellen NEN 3610
ArchiMate-relatie  : NEN 3610 verbijzondert Informatiemodel Ondergrond (IMBRO) (SpecializationRelationship)
Vanaf vorm  : RxM00FC02C30000D50200000000S_M00FC02C30000D5BC00000000S (NEN 3610)
Naar vorm  : RxM00FC02C30000962700000000S_M00FC02C30000D5BC00000000S (Informatiemodel Ondergrond (IMBRO))
Z-coördinaat  : 32
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:;fontsize:8;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :