RxM00FC02C30000962700000000S_M00FC02C30000D5BC00000000S

ArchiMate-vorm RxM00FC02C30000962700000000S_M00FC02C30000D5BC00000000S
Vorm-id  : Id-0e44e38d-449a-9616-3fb1-03fb95a4ea2d
ArchiMate-model  : Domein Architectuur Gegevens en Integratie
ArchiMate-view  : IM01-Overzicht en samenhang Informatiemodellen NEN 3610
Groepeert vormen  : 
Gegroepeerd door vorm  : RxM00FC02C3000094D500000000S_M00FC02C30000D5BC00000000S
ArchiMate-element  : Informatiemodel Ondergrond (IMBRO) (BusinessObject)
ArchiMate-view  : 
Plaatsing label (verticaal)  : Center
Plaatsing label (horizontaal)  : Center
X-coördinaat  : 726
Y-coördinaat  : 195
Z-coördinaat  : 11
Breedte  : 120
Hoogte  : 80
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : #ffffbf
Lettertype  : fontname:;fontsize:10;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Verbindingslijnen  :