RxM00FC02C30001782E00000000R_M00FC02C300008DC100000000S

ArchiMate-modellen > Domein Architectuur Gegevens en Integratie > Views > BP008-Beheren Basisregistratie Ondergrond (BRO) > Verbindingslijnen > RxM00FC02C30001782E00000000R_M00FC02C300008DC100000000S
ArchiMate-verbindingslijn RxM00FC02C30001782E00000000R_M00FC02C300008DC100000000S
Verbindingslijn-id  : Id-1a39484b-44d3-e185-511b-bbd425701139
ArchiMate-model  : Domein Architectuur Gegevens en Integratie
ArchiMate-view  : BP008-Beheren Basisregistratie Ondergrond (BRO)
ArchiMate-relatie  : Verzamelen leidt tot Beoordelen (TriggeringRelationship)
Vanaf vorm  : RxM00FC02C300008DBD00000000S_M00FC02C300008DC100000000S (Verzamelen)
Naar vorm  : RxM00FC02C300008DBE00000000S_M00FC02C300008DC100000000S (Beoordelen)
Z-coördinaat  : 42
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:;fontsize:8;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :