RxM00FC02C30001736000000000R_M00FC02C30000849200000000S

ArchiMate-modellen > Enterprise Architectuur > Views > AP005-Applicatie(sub)functies > Verbindingslijnen > RxM00FC02C30001736000000000R_M00FC02C30000849200000000S
ArchiMate-verbindingslijn RxM00FC02C30001736000000000R_M00FC02C30000849200000000S
Verbindingslijn-id  : Id-17f722f9-dd8d-876d-1902-e288b88173cb
ArchiMate-model  : Enterprise Architectuur
ArchiMate-view  : AP005-Applicatie(sub)functies
ArchiMate-relatie  : Registreren en delen van tijd- en meetreeksen aggregeert Registreren van tijd- en meetreeksen (AggregationRelationship)
Vanaf vorm  : RxM00FC02C300008C5600000000S_M00FC02C30000849200000000S (Registreren en delen van tijd- en meetreeksen)
Naar vorm  : RxM00FC02C300008C5700000000S_M00FC02C30000849200000000S (Registreren van tijd- en meetreeksen)
Z-coördinaat  : 380
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:;fontsize:8;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :