RxM00FC02C300023BC900000000R_M00FC02C30000D4FA00000000S

ArchiMate-modellen > Domein Architectuur Gegevens en Integratie > Views > IM02-Metamodel NEN3610 - IMGEO > Verbindingslijnen > RxM00FC02C300023BC900000000R_M00FC02C30000D4FA00000000S
ArchiMate-verbindingslijn RxM00FC02C300023BC900000000R_M00FC02C30000D4FA00000000S
Verbindingslijn-id  : Id-00f849f2-ecbc-5e2d-0dd1-e24e00c87ea6
ArchiMate-model  : Domein Architectuur Gegevens en Integratie
ArchiMate-view  : IM02-Metamodel NEN3610 - IMGEO
ArchiMate-relatie  : NEN3610/Gebouw verbijzondert BGT/OverigBouwwerk (SpecializationRelationship)
Vanaf vorm  : RxM00FC02C30000D50D00000000S_M00FC02C30000D4FA00000000S (NEN3610/Gebouw)
Naar vorm  : RxM00FC02C3000095C300000000S_M00FC02C30000D4FA00000000S (BGT/OverigBouwwerk)
Z-coördinaat  : 63
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:;fontsize:8;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :