RxM00FC02C300029E6600000000R_M00FC02C30000FEC400000000S

ArchiMate-modellen > Domein Architectuur Gegevens en Integratie > Views > Voorbeeld relatie bedrijfsproces-kernregistratie > Verbindingslijnen > RxM00FC02C300029E6600000000R_M00FC02C30000FEC400000000S
ArchiMate-verbindingslijn RxM00FC02C300029E6600000000R_M00FC02C30000FEC400000000S
Verbindingslijn-id  : Id-513370dd-1812-6615-7b4d-cbac007ab1f0
ArchiMate-model  : Domein Architectuur Gegevens en Integratie
ArchiMate-view  : Voorbeeld relatie bedrijfsproces-kernregistratie
ArchiMate-relatie  : Informatiemodel Geo (BGT / IMGEO) aggregeert Informatiemodel Stedelijk Water (IMSW) (AggregationRelationship)
Vanaf vorm  : RxM00FC02C3000092EF00000000S_M00FC02C30000FEC400000000S (Informatiemodel Geo (BGT / IMGEO))
Naar vorm  : RxM00FC02C30000D51400000000S_M00FC02C30000FEC400000000S (Informatiemodel Stedelijk Water (IMSW))
Z-coördinaat  : 44
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:;fontsize:8;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :