RxM00FC02C3000239CD00000000R_M00FC02C30000D47F00000000S

ArchiMate-modellen > Enterprise Architectuur > Views > BP003-Procesverantwoordelijke > Verbindingslijnen > RxM00FC02C3000239CD00000000R_M00FC02C30000D47F00000000S
ArchiMate-verbindingslijn RxM00FC02C3000239CD00000000R_M00FC02C30000D47F00000000S
Verbindingslijn-id  : Id-0b51fb1d-cccc-2459-9d30-b5afb84bb285
ArchiMate-model  : Enterprise Architectuur
ArchiMate-view  : BP003-Procesverantwoordelijke
ArchiMate-relatie  : Proceseigenaar VVW verbijzondert Proceseigenaar (SpecializationRelationship)
Vanaf vorm  : RxM00FC02C30000D47B00000000S_M00FC02C30000D47F00000000S (Proceseigenaar VVW)
Naar vorm  : RxM00FC02C30000D47A00000000S_M00FC02C30000D47F00000000S (Proceseigenaar)
Z-coördinaat  : 40
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:;fontsize:8;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :