Eigenschap:Werkinstructie

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
URL
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Ja
Weergave op formulieren
:
Tekstregel
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Link naar werkinstructie op Sharepoint
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 13 pages using this property.