grondwaterbeschermingsgebied


Eigenschappen

Voorkeurslabelgrondwaterbeschermingsgebied
DefinitieGebied dat krachtens artikel 1.2, tweede lid, onder a, van de Wet milieubeheer bij de provinciale milieuverordening is aangewezen en waarvoor regels zijn gesteld voor de bescherming van het grondwater met het oog op de waterwinning.
Synoniemgrondwaterbeschermingsgebieden
Toelichting op definitieEen bufferzone rondom een waterwingebied. Het beschermingsniveau is iets lager dan in een waterwingebied en er gelden minder verboden. (bron: Helpdesk Water)
Voorbeeldhttps://service.pdok.nl/provincies/grondwaterbeschermingsgebieden/wms/v1_0?request=getcapabilities&service=wms,
https://geo.drenthe.nl/geoportaal/src/?lang=nl&topic=portaal&bgLayer=openbasiskaart.nl&layers=GBI.FO_MASK_DR_NL, GBI_POV18_GRONDW_BESCH_DRAA_L,
https://geo.drenthe.nl/geoportaal/src/?lang=nl&topic=portaal&bgLayer=openbasiskaart.nl&layers=GBI.FO_MASK_DR_NL, GBI_POV18_GRONDWATER_V
Exacte overeenkomsthttps://www.begrippenxl.nl/dso/nl/page/Grondwaterbeschermingsgebied, http://regelgeving.omgevingswet.overheid.nl/id/concept/Grondwaterbeschermingsgebied, http://www.rws.nl/abdl#DEF-1533
Afbeelding vangbgbord.jpg
WerkinstructiePVIC, EXTDATA.GW_BESCHERMINGSGEBIEDEN
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
grondwaterbeschermingsgebiedBreder
grondwaterbeschermingsgebiedBron van
grondwaterbeschermingsgebiedDeel van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg