Kennisbank

Deze kennisbankEen kennisbank is een gespecialiseerde databank voor de opslag en het beheer van 'kennis'. Een kennisbank is de basis voor een collectie van kennis. Normaliter bestaat een kennisbank uit specifieke kennis met betrekking tot een organisatie. bevat de relevante begrippen die we gebruiken om op uniforme wijze de gegevenshuishouding van waterschap Hunze en Aa'sHet waterschap Hunze en Aa's is een groot waterschap in de Nederlandse provincies Groningen en Drenthe. te beschrijven. Overeenstemming over de betekenis van deze begrippenEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden. is van belang, omdat zij de betekenis en reikwijdte van de te gebruiken begrippenEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden. bepalen. Tenzij anders aangegeven (middels “niet vastgesteld”), zijn de definities van deze begrippenEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden. normatief. Waar mogelijk overeenkomstig met de AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector. en andere thesauriEen verzameling begrippen uitgedrukt in termen, definities en relaties. wordt dan ook opgeroepen meldingEen binnenkomende mededeling (kennisgeving) over een gebeurtenis, geconstateerde waarneming of een geconstateerd feit, meestal in de vorm van een klacht of noodsignaal. te maken en eventuele toevoegingen in te dienen. Het begrippenkader van verschillende gerelateerde begrippenkaders (thesauriEen verzameling begrippen uitgedrukt in termen, definities en relaties.) is te vinden via onderstaande linksEen hyperlink (of kortweg link) – met een Nederlands woord verbinding of koppeling – is een computer- en internetterm die duidt op een verwijzing (referentie) in een hypertekst (bijvoorbeeld een website) die de gebruiker kan volgen om naar een andere plaats te gaan.: