thesaurus

Eigenschappen

VoorkeurslabelthesaurusEen verzameling begrippen uitgedrukt in termen, definities en relaties.
DefinitieEen verzamelingEen manier om de samenhang van een aantal reeksen (exemplaar- en/of raai- en/of gridreeksen) vast te leggen. begrippenEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden. uitgedrukt in termen, definities en relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype..
SynoniemthesauriEen verzameling begrippen uitgedrukt in termen, definities en relaties.
Toelichting op definitieEen thesaurusEen verzameling begrippen uitgedrukt in termen, definities en relaties. gebruikt men om het exacte woord voor een voorwerp (een bepaalde vakterm) of een woord met de gewenste connotatie (uit stijloverwegingen) te vinden.

Een thesaurusEen verzameling begrippen uitgedrukt in termen, definities en relaties. verbindt begrippenEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden. door hiërarchische, equivalente en associatieve relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.. Je kunt een thesaurusEen verzameling begrippen uitgedrukt in termen, definities en relaties. gebruiken om het exacte woord voor een voorwerp of met de gewenste connotatie te vinden. (ArchiXL, bronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie.Geconcentreerde uitstroming van kwelwater.: Merriam-Webster)

In de klassieke betekenis is een thesaurusEen verzameling begrippen uitgedrukt in termen, definities en relaties. een soort naslagwerk. Een thesaurusEen verzameling begrippen uitgedrukt in termen, definities en relaties. gebruikt men om het exacte woord voor een voorwerp (een bepaalde vakterm) of een woord met de gewenste connotatie (uit stijloverwegingen) te vinden. In de moderne tijdTijd in klassieke zin is het verschijnsel dat van een gebeurtenis gezegd kan worden dat deze na of voor een andere gebeurtenis plaatsvindt. Een gebeurtenis vindt plaats op een tijdstip of moment. is het een ontsluitingsmiddel waarbij unieke conceptenMentale representatie van een soort ding. door hiërarchische, equivalente en associatieve relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype. verbonden worden. Een semantischDe semantiek of betekenisleer is een wetenschap die zich bezighoudt met de betekenis van symbolen, waarbij het in het bijzonder de bouwstenen van natuurlijke talen die voor de communicatie dienen ofwel woorden en zinnen betreft. netwerkGeheel van met elkaar verbonden objecten, die gezamenlijk een functie vervullen. voor het toegankelijk maken en koppelen van (collectie)gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat.Een gegeven, ook wel datum, is een constructieve bijzonderheid: het is de vastgelegde uitdrukking van een feit..

De term komt uit het Grieks θησαυρός (thèsauros) en werd in het Latijn overgenomen als thesaurusEen verzameling begrippen uitgedrukt in termen, definities en relaties. (meervoud thesauriEen verzameling begrippen uitgedrukt in termen, definities en relaties.) en betekent schatkamer, het weggelegde. Het werd aanvankelijk in de taalkunde opgesteld als een logisch-systematisch (en ook alfabetisch, maar niet verklarend) woordenboek: de begrippenEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden. van een taalTaal is een middel tot communicatie waarmee met een woordenschat en grammaticaregels een boodschap kan worden overgebracht. Deze boodschap kan gesproken zijn of via tekens (geschreven taal en gebarentaal). werden gecategoriseerd en vergeleken met verwante begrippenEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.:

- synoniemen - woorden die een ruimer begripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden. beschrijven: hyperoniemen - woorden die een engere betekenis hebben: hyponiemen - woorden met tegengestelde betekenis: antoniemenTwee woorden zijn elkaars antoniem als ze een tegengestelde betekenis hebben., of - begrippenEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden. die aan het lemma verwant zijn, maar een andere nuance uitdrukken, of een overlappende betekenis hebben.

Uit een Nederlandstalige thesaurusEen verzameling begrippen uitgedrukt in termen, definities en relaties. kan men besluitenOnder besluit wordt verstaan: een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling. dat synoniemenlijst een nauwere betekenis heeft dan thesaurusEen verzameling begrippen uitgedrukt in termen, definities en relaties. en het begripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden. lexicon overlapt. Soms hanteert men betekeniswoordenboek als synoniem van thesaurusEen verzameling begrippen uitgedrukt in termen, definities en relaties., maar de betekenis van een woord is in dit bijzondere geval niet gelijk aan de verklaring ervan, maar vloeit voort uit de situering van dit woord binnen het geheel.

De aanduiding "thesaurusEen verzameling begrippen uitgedrukt in termen, definities en relaties." wordt nu ook gebruikt voor een naslagwerk met geselecteerde woorden of conceptenMentale representatie van een soort ding., bv. een gespecialiseerd vocabularium binnen een bepaald interesse- of vakgebied, zoals geneeskunde of muziek.

Met behulp van een thesaurusEen verzameling begrippen uitgedrukt in termen, definities en relaties. kan men bijvoorbeeld de catalogusEen cataloog of catalogus (Latijn (tweede declinatie): catalogus, meervoud catalogi, Nederlands: meervoud catalogi of catalogussen) is het geheel van titelbeschrijvingen die verwijzen naar een collectie. van een bibliotheek beter toegankelijk maken dan door middel van een ordening, die uiteindelijk willekeurig is. Zo is men niet meerEen massa stilstaand landoppervlaktewater. strikt gebonden aan de terminologie - en de taalTaal is een middel tot communicatie waarmee met een woordenschat en grammaticaregels een boodschap kan worden overgebracht. Deze boodschap kan gesproken zijn of via tekens (geschreven taal en gebarentaal).! - van een boek of andere informatiedragerEen informatiedrager is een medium bedoeld of draagt daadwerkelijk fysieke objecten uit die eigenschappen kan informatie worden afgeleid. Typisch papier dat inkt draagt, magnetische velden op een schijf of tape, elektrisch of optisch gemoduleerde stoffen van elektriciteit of licht. Per publicatie of informatie-item kan men meerdere descriptoren (thesaurustermen) toekennen. Een itemsgewijze beschrijving wordt zodoende versterkt door een systematische ontsluiting. Er bestaan thesauriEen verzameling begrippen uitgedrukt in termen, definities en relaties. voor vele wetenschappelijkeWetenschap is zowel de systematisch verkregen, geordende en verifieerbare menselijke kennis, het daarmee verbonden proces van kennisverwerving als de gemeenschap waarin deze kennis wordt vergaard. Deze gemeenschap heeft haar eigen wetenschappelijke methodes en conventies om tot hypotheses, wetmatigheden, theorieën en systemen te komen. disciplines. Zo bestaan voor de beschrijving en ontsluiting van erfgoed bijvoorbeeld de Art and Architecture ThesaurusEen verzameling begrippen uitgedrukt in termen, definities en relaties. en de erfgoedthesaurus van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Beide richten zich vooral op materiële cultuurHet verbouwen van gewassen - teelt. Geheel van voortbrengselen van een gemeenschap. en objectenEen object is een materieel (tastbaar) iets, veelal bestaand uit vaste, levenloze materie.. Voor het beschrijven van de iconografie van beeldende kunst is er Iconclass, een meertalig classificatiesysteem.

Taxonomieën zijn aan thesauriEen verzameling begrippen uitgedrukt in termen, definities en relaties. verwant. De benaming thesaurusEen verzameling begrippen uitgedrukt in termen, definities en relaties. wordt ook gebruikt in de taalkunde voor de grote gegevensbestanden met de woordenschat van het Latijn, de ThesaurusEen verzameling begrippen uitgedrukt in termen, definities en relaties. Linguae Latinae te München, en die van het Grieks, de ThesaurusEen verzameling begrippen uitgedrukt in termen, definities en relaties. Linguae Graecae van de Universiteit van Californië. Het is dan de "schatkamer" van oorspronkelijke teksten, waarop men zich baseert om de dode taalTaal is een middel tot communicatie waarmee met een woordenschat en grammaticaregels een boodschap kan worden overgebracht. Deze boodschap kan gesproken zijn of via tekens (geschreven taal en gebarentaal). (Latijn of Grieks) te reconstrueren.

Thesauri treft men in papieren vormIn het algemeen is een vorm hoe een voorwerp zintuiglijk (tast, zicht, enzovoorts) op de mens overkomt, bijvoorbeeld cirkel, vierkant, rechthoek, ovaal, driehoek. (boek) aan, maar ook als elektronisch medium. Een juiste vakterm kan ook worden gezocht, als het internet wordt uitgesloten, door het raadplegen van een beeldwoordenboek.
Voorbeeldhttps://www.aquo.nl/index.php/Hoofdpagina, https://data.gwsw.nl/
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://begrippen.archixl.nl/archixl/nl/page/Thesaurus, https://nl.wikipedia.org/wiki/Thesaurus
Afbeelding vanThesaurus-Dinosaur.jpg
Video van

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
thesaurusEen verzameling begrippen uitgedrukt in termen, definities en relaties.Breder
  • gecontroleerde vocabulaire (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
thesaurusEen verzameling begrippen uitgedrukt in termen, definities en relaties.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
microthesaurus (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederthesaurusEen verzameling begrippen uitgedrukt in termen, definities en relaties.
Rdf.jpg