Eigenschap:Dekking

Type eigenschap
:
String
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
nee
Weergave op formulieren
:
Tekstregel
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Toelichting op formulier
:
De ruimte of tijd onderwerp van de bron, de ruimtelijke toepasbaarheid van de resource of de jurisdictie waaronder de bron relevant is .
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


dct:coverage (dct | dct)