Eigenschap:Source

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
URL
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Ja
Weergave op formulieren
:
Tekstregel
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Een begrip kan zijn ontleend aan een op het web vindbare bron. Dit kan een (versie van) een beschrijving van een specifiek begrip of een document waarin een beschrijving van het begrip is te vinden.
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken: