Eigenschap:Mail sha1sum

Type eigenschap
:
String
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
nee
Weergave op formulieren
:
Tekstregel
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Toelichting op formulier
:
De sha1sum van de URI van een postbus op internet in verband met exact een eigenaar, de eerste eigenaar van de mailbox .
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


foaf:mbox_sha1sum (foaf | Friend Of A Friend)