Categorie:TriggeringRelationships

The triggering relationship describes a temporal or causal relationship between elements.
Klik op de button om een nieuw element van dit elementtype te maken: