afronden

Eigenschappen

VoorkeurslabelafrondenHet afronden van een getal is het verminderen van het aantal significante cijfers. Men rondt bijvoorbeeld een getal af om het aantal significante cijfers in overeenstemming te brengen met de nauwkeurigheid van het getal of met het doel waarvoor het getal dient.
DefinitieHet afrondenHet afronden van een getal is het verminderen van het aantal significante cijfers. Men rondt bijvoorbeeld een getal af om het aantal significante cijfers in overeenstemming te brengen met de nauwkeurigheid van het getal of met het doel waarvoor het getal dient. van een getalElementair wiskundig object, dat de aanduiding van een hoeveelheid vormt. is het verminderen van het aantal significante cijfers. Men rondt bijvoorbeeld een getalElementair wiskundig object, dat de aanduiding van een hoeveelheid vormt. af om het aantal significante cijfers in overeenstemming te brengen met de nauwkeurigheidHet totaal van precisie en betrouwbaarheid. van het getalElementair wiskundig object, dat de aanduiding van een hoeveelheid vormt. of met het doel waarvoor het getalElementair wiskundig object, dat de aanduiding van een hoeveelheid vormt. dient.
Toelichting op definitieZo zal het in veel gevallen voor een timmerman voldoende zijn het getalElementair wiskundig object, dat de aanduiding van een hoeveelheid vormt. π af te ronden op 3 significante cijfers: π=3,1415... wordt afgerond tot 3,14.

Er zijn verschillende vormenIn het algemeen is een vorm hoe een voorwerp zintuiglijk (tast, zicht, enzovoorts) op de mens overkomt, bijvoorbeeld cirkel, vierkant, rechthoek, ovaal, driehoek. van afrondenHet afronden van een getal is het verminderen van het aantal significante cijfers. Men rondt bijvoorbeeld een getal af om het aantal significante cijfers in overeenstemming te brengen met de nauwkeurigheid van het getal of met het doel waarvoor het getal dient., afhankelijk van de situatie. Zo zal men bij het berekenen van het aantal bussen om een groep te vervoeren steeds naar boven afrondenHet afronden van een getal is het verminderen van het aantal significante cijfers. Men rondt bijvoorbeeld een getal af om het aantal significante cijfers in overeenstemming te brengen met de nauwkeurigheid van het getal of met het doel waarvoor het getal dient. (Als 170 mensenHet hoogst ontwikkelde, in biologische zin tot de klasse der zoogdieren behorende wezen, dat zich vooral door zijn rede en zijn taal van de dieren onderscheidt. vervoerd moeten worden met bussen van 50 personen zal men 3,4 naar 4 afrondenHet afronden van een getal is het verminderen van het aantal significante cijfers. Men rondt bijvoorbeeld een getal af om het aantal significante cijfers in overeenstemming te brengen met de nauwkeurigheid van het getal of met het doel waarvoor het getal dient.), en bij het bepalen van een maximale dosis geneesmiddel naar onder.

AfrondenHet afronden van een getal is het verminderen van het aantal significante cijfers. Men rondt bijvoorbeeld een getal af om het aantal significante cijfers in overeenstemming te brengen met de nauwkeurigheid van het getal of met het doel waarvoor het getal dient. naar het dichtstbijzijnde veelvoud van een bepaalde (gehele, eventueel negatieve) macht van 10 wordt welGeconcentreerde uitstroming van kwelwater. rekenkundig afrondenHet afronden van een getal is het verminderen van het aantal significante cijfers. Men rondt bijvoorbeeld een getal af om het aantal significante cijfers in overeenstemming te brengen met de nauwkeurigheid van het getal of met het doel waarvoor het getal dient. genoemd, om dit te onderscheiden van afrondenHet afronden van een getal is het verminderen van het aantal significante cijfers. Men rondt bijvoorbeeld een getal af om het aantal significante cijfers in overeenstemming te brengen met de nauwkeurigheid van het getal of met het doel waarvoor het getal dient. naar beneden of naar boven. Zo spreekt men bijvoorbeeld van rekenkundig afrondenHet afronden van een getal is het verminderen van het aantal significante cijfers. Men rondt bijvoorbeeld een getal af om het aantal significante cijfers in overeenstemming te brengen met de nauwkeurigheid van het getal of met het doel waarvoor het getal dient. op twee cijfers achter de komma, en rekenkundig afrondenHet afronden van een getal is het verminderen van het aantal significante cijfers. Men rondt bijvoorbeeld een getal af om het aantal significante cijfers in overeenstemming te brengen met de nauwkeurigheid van het getal of met het doel waarvoor het getal dient. op een geheel getalGetal, dat kan worden geschreven zonder een breukdeel of fractie..

In sommige gevallen, waaronder het onderwijs, rondt men af naar het dichtstbijzijnde significante getalElementair wiskundig object, dat de aanduiding van een hoeveelheid vormt..

De Citogroep hanteert de volgende, vrij algemeen geldende, regelsBewering over hoe de werkelijkheid eruit moet zien.:

Bij positieve getallenElementair wiskundig object, dat de aanduiding van een hoeveelheid vormt. wordt het laatste cijfer van het afgeronde getalElementair wiskundig object, dat de aanduiding van een hoeveelheid vormt. (te noemen: het relevante cijfer) als volgt bepaald:

  • indien bij het af te ronden getalElementair wiskundig object, dat de aanduiding van een hoeveelheid vormt. het cijfer direct na het relevante cijfer een 0, 1, 2, 3 of 4 is, blijft het relevante cijfer zoals het is;
  • indien bij het af te ronden getalElementair wiskundig object, dat de aanduiding van een hoeveelheid vormt. het cijfer direct na het relevante cijfer een 5, 6, 7, 8 of 9 is, wordt het relevante cijfer met 1 verhoogd.

Voorbeeld: Alle getallenElementair wiskundig object, dat de aanduiding van een hoeveelheid vormt. willen we afrondenHet afronden van een getal is het verminderen van het aantal significante cijfers. Men rondt bijvoorbeeld een getal af om het aantal significante cijfers in overeenstemming te brengen met de nauwkeurigheid van het getal of met het doel waarvoor het getal dient. tot gehele getallenGetal, dat kan worden geschreven zonder een breukdeel of fractie., dus geen enkel cijfer achter de komma: het getalElementair wiskundig object, dat de aanduiding van een hoeveelheid vormt. 6,7 wordt 7; −6,7 wordt −7; 7,5 wordt 8; −7,5 wordt −8; 6,49 wordt 6; −6,49 wordt −6, enz.

Soms (bijvoorbeeld in de landmeetkundeLandmeetkunde is de toegepaste wetenschap die zich bezighoudt met het meten van land, meer precies, de onderlinge positie van punten op het aardoppervlak. Dit gebeurt onder meer met behulp van een tachymeter (total station) en/of een theodoliet, tegenwoordig ook wel met behulp van Global Navigation Satellite Systems zoals GPS.) wordt, als het laatste cijfer een 5 is, naar het even getalElementair wiskundig object, dat de aanduiding van een hoeveelheid vormt. afgerond, dat wil zeggen als het cijfer ervoor even is, wordt naar beneden afgerond (2,25 → 2,2), als het oneven is, naar boven (2,35 → 2,4). Dit heeft als voordeel dat de som van de afrondverschillen bij optellingen minimaal is, bijvoorbeeld:

  • 2,25 + 2,35 + 2,45 + 2,55 = 9,60
  • bij standaardEen norm of standaard is een document met erkende afspraken, specificaties of criteria over een product, een dienst of een methode. afronding: 2,3 + 2,4 + 2,5 + 2,6 = 9,8 (totale afrondfoutEen afrondfout is het verschil tussen de werkelijke waarde en de waarde na afronden (of eventueel het tegengestelde; vaak gaat het sowieso alleen om de absolute waarde). = 0,2)
  • bij afrondenHet afronden van een getal is het verminderen van het aantal significante cijfers. Men rondt bijvoorbeeld een getal af om het aantal significante cijfers in overeenstemming te brengen met de nauwkeurigheid van het getal of met het doel waarvoor het getal dient. naar even: 2,2 + 2,4 + 2,4 + 2,6 = 9,6 (totale afrondfoutEen afrondfout is het verschil tussen de werkelijke waarde en de waarde na afronden (of eventueel het tegengestelde; vaak gaat het sowieso alleen om de absolute waarde). = 0,0)
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://nl.wikipedia.org/wiki/Afronden

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
afrondenHet afronden van een getal is het verminderen van het aantal significante cijfers. Men rondt bijvoorbeeld een getal af om het aantal significante cijfers in overeenstemming te brengen met de nauwkeurigheid van het getal of met het doel waarvoor het getal dient.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
afrondenHet afronden van een getal is het verminderen van het aantal significante cijfers. Men rondt bijvoorbeeld een getal af om het aantal significante cijfers in overeenstemming te brengen met de nauwkeurigheid van het getal of met het doel waarvoor het getal dient.Gerelateerd
  • landmeetkunde (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
afrondfout (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdafrondenHet afronden van een getal is het verminderen van het aantal significante cijfers. Men rondt bijvoorbeeld een getal af om het aantal significante cijfers in overeenstemming te brengen met de nauwkeurigheid van het getal of met het doel waarvoor het getal dient.
Rdf.jpg