alluvium

Eigenschappen

VoorkeurslabelalluviumSedimenten die door erosieprocessen zijn afgezet, meestal door rivieren.
DefinitieSedimenten die door erosieprocessen zijn afgezet, meestal door rivierenHet water, dat ten atmosferische neerslag op hellende terreinen valt, vloeit, voor zover het niet verdampt of door planten wordt opgenomen, tezamen tot een waterloop en stroomt naar laaggelegen streken. Zulk een natuurlijke afvloeiing heet een rivier.een binnenwaterlichaam dat grotendeels bovengronds stroomt, maar dat voor een deel van zijn traject ondergronds kan stromenEen brede natuurlijke waterloop die de afwatering van een stroomgebied verzorgt..
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.aquolex.nl/html5/?id=23249&type=term

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
alluviumSedimenten die door erosieprocessen zijn afgezet, meestal door rivieren.Breder
  • sediment (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
alluviumSedimenten die door erosieprocessen zijn afgezet, meestal door rivieren.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt. van
alluviumSedimenten die door erosieprocessen zijn afgezet, meestal door rivieren.Gerelateerd
  • gebied (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • oppervlaktewater (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
alluviumSedimenten die door erosieprocessen zijn afgezet, meestal door rivieren.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
alluvierecht (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdalluviumSedimenten die door erosieprocessen zijn afgezet, meestal door rivieren.
Rdf.jpg