telemetrie

Eigenschappen

VoorkeurslabeltelemetrieBedrijfsvoering op afstand.
DefinitieBedrijfsvoeringDe wijze waarop financiële en personele middelen worden ingezet teneinde zo effectief en efficiënt mogelijk afgesproken producten te leveren c.q. taken te vervullen. op afstand.
Toelichting op definitieVerbindingEen stroom voerend element. tussen twee (digitale) systemenEen uit meerdere onderdelen bestaand stelsel dat als geheel toegevoegde eigenschappen heeft.Een systeem, als onderwerp van de systeemtheorie, wordt gezien als een geheel van elementen die elkaar wederzijds beïnvloeden en die een geïntegreerd geheel vormen. waarbij de waarneming van het ene systeem op afstand door het andere systeem kan worden uitgelezen. Het gebruik van radiogolven, telefoonlijnen enz. Om de meetwaardenWaarde van een parameter / waarnemingssoort. van meetinstrumentenEen middel dat gebruikt wordt om een bepaald begrip (of onderdeel daarvan) te meten, dat wil zeggen: om de grootte van dat begrip in cijfers of getallen uit te drukken. door te sturen naar een apparaatAfgewerkt toestel of een samenstel ervan dat op de markt wordt aangeboden als een aparte functionele eenheid ten behoeve van de eindgebruiker en dat in staat is elektromagnetische verstoringen te veroorzaken, of waarvan het functioneren vatbaar is om door dergelijke verstoringen te worden beïnvloed. waarop de meetwaardenWaarde van een parameter / waarnemingssoort. kunnen worden aangegeven of geregistreerd.
Voorbeeldhttp://archive.northsearegion.eu/files/repository/20121004130406_ReportweirsonremotecontrolV1(june2012).pdf
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.aquo.nl/index.php/Id-e006ef4e-50b8-48d0-a8a5-ac0c0f5945ae, https://www.begrippenxl.nl/droogte/nl/page/telemetrie
Video van
StatusConceptMentale representatie van een soort ding.

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
telemetrieBedrijfsvoering op afstand.Breder
  • methodiek (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
telemetrieBedrijfsvoering op afstand.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
telemetrieBedrijfsvoering op afstand.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
remote sensing (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BredertelemetrieBedrijfsvoering op afstand.
Rdf.jpg