aquatische landbouw

Eigenschappen

Voorkeurslabelaquatische landbouwHet telen van (zout)watergebonden organismen zoals zagers, schelpdieren, vissen en zilte (watergebonden) gewassen, daaronder niet begrepen het verwerken en ter plaatse verkopen daarvan, dit met uitzondering van geringe bewerkingen van de producten ten behoeve van transport en opslag elders.
DefinitieHet telen van (zout)watergebonden organismenLevend biologisch wezen. zoals zagers, schelpdieren, vissenVissen (Pisces) zijn in het water levende gewervelde dieren die in de regel ademhalen met kieuwen. en zilte (watergebonden) gewassenGewassen, vaste planten en struiken.Een gewas is een plantensoort, die geteeld wordt voor de productie van planten in de tuinbouw, de akkerbouw en sierteelt., daaronder niet begrepen het verwerken en ter plaatse verkopen daarvan, dit met uitzondering van geringe bewerkingen van de producten ten behoeve van transport en opslag elders.
Toelichting op definitieRuimtelijke plannenBesluit tot het uitvoeren van activiteiten die volgens een vastgestelde activiteitenstructuur (volgtijdig, parallel) worden uitgevoerd en die moeten leiden tot vooraf gedefinieerde resultaten (doelen)..nl
Voorbeeldhttps://www.veenweiden.nl/services-view/aquatische-landbouw/
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.begrippenxl.nl/provincie-utrecht/nl/page/51f2c3c5-90e0-457d-8ef6-c886c060f813, https://www.ruimtelijkeplannen.nl/
Afbeelding van4a-Aquatische-Landbouw-Groot-e1441186288569.jpg


Visteelt-1024x762.jpg

Veenweiden Innovatiecentrum, aquatische landbouwHet telen van (zout)watergebonden organismen zoals zagers, schelpdieren, vissen en zilte (watergebonden) gewassen, daaronder niet begrepen het verwerken en ter plaatse verkopen daarvan, dit met uitzondering van geringe bewerkingen van de producten ten behoeve van transport en opslag elders.

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
aquatische landbouwHet telen van (zout)watergebonden organismen zoals zagers, schelpdieren, vissen en zilte (watergebonden) gewassen, daaronder niet begrepen het verwerken en ter plaatse verkopen daarvan, dit met uitzondering van geringe bewerkingen van de producten ten behoeve van transport en opslag elders.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt. van
aquatische landbouwHet telen van (zout)watergebonden organismen zoals zagers, schelpdieren, vissen en zilte (watergebonden) gewassen, daaronder niet begrepen het verwerken en ter plaatse verkopen daarvan, dit met uitzondering van geringe bewerkingen van de producten ten behoeve van transport en opslag elders.Deel van
  • aquatisch (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Rdf.jpg