afwijkend streefpeil

Eigenschappen

Voorkeurslabelafwijkend streefpeilDe van het vigerende peilbesluit afwijkende door de beheerder na te streven waterstand krachtens een ontheffing.
AfkortingOPVAFWWPDe van het vigerende peilbesluit afwijkende door de beheerder na te streven waterstand krachtens een ontheffing.
DefinitieDe van het vigerende peilbesluitBestuurlijk besluit met betrekking tot de te handhaven waterhoogte in waterlopen. afwijkende door de beheerderPubliekrechtelijke instantie of (rechts) persoon die toeziet op de instandhouding o.a. van een waterstaatswerk. na te streven waterstandKortstondig gemiddelde van de hoogteligging van de waterspiegel t.o.v. een referentievlak, zoals NAP. krachtens een ontheffingSchriftelijke toestemming om niet te hoeven voldoen aan een wettelijke verplichting..
Synoniemafwijkende streefpeilenDe van het vigerende peilbesluit afwijkende door de beheerder na te streven waterstand krachtens een ontheffing.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.aquolex.nl/html5/?id=27588&type=term

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
afwijkend streefpeilDe van het vigerende peilbesluit afwijkende door de beheerder na te streven waterstand krachtens een ontheffing.Breder
  • streefpeil (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
afwijkend streefpeilDe van het vigerende peilbesluit afwijkende door de beheerder na te streven waterstand krachtens een ontheffing.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Rdf.jpg