afbeeldingsbestandsindeling

Eigenschappen

VoorkeurslabelafbeeldingsbestandsindelingAfbeeldingsbestandsindelingen zijn gestandaardiseerde middelen voor het organiseren en opslaan van digitale afbeeldingen .
DefinitieAfbeeldingsbestandsindelingenAfbeeldingsbestandsindelingen zijn gestandaardiseerde middelen voor het organiseren en opslaan van digitale afbeeldingen . zijn gestandaardiseerde middelen voor het organiseren en opslaan van digitale afbeeldingen .
SynoniemAfbeeldingsbestandsindelingenAfbeeldingsbestandsindelingen zijn gestandaardiseerde middelen voor het organiseren en opslaan van digitale afbeeldingen .
Toelichting op definitieEen afbeeldingsbestandsindelingAfbeeldingsbestandsindelingen zijn gestandaardiseerde middelen voor het organiseren en opslaan van digitale afbeeldingen . kan gegevens opslaan in een niet-gecomprimeerd formaat, een gecomprimeerd formaat (dat verliesloosLossless compressie algoritmen verkleinen de bestandsgrootte met behoud van een perfecte kopie van de originele ongecomprimeerde afbeelding. of verliesgevendLossy compressie algoritmen behouden een weergave van de originele ongecomprimeerde afbeelding die een perfecte kopie lijkt, maar het is geen perfecte kopie. Lossy compressie kan vaak kleinere bestandsgroottes bereiken dan lossless compressie. De meeste compressie-algoritmen met verlies maken variabele compressie mogelijk die de beeldkwaliteit inruilt voor de bestandsgrootte. kan zijn) of een vectorformaat . Beeldbestanden zijn samengesteld uit digitale gegevens in een van deze formaten, zodat de gegevens kunnen worden gerasterd voor gebruik op een computerscherm of printer. Rasteren zet de afbeeldingsgegevens om in een rasterEen rastergegevensstructuur is gebaseerd op een (meestal rechthoekige, vierkante) mozaïekpatroon van het 2D- vlak in cellen. van pixelsBij digitale beeldvorming is een pixel , pel , of beeldelement een fysiek punt in een rasterbeeld , of het kleinste adresseerbare element in een adresseerbare weergave-inrichting voor alle punten ; het is dus het kleinste bestuurbare element van een afbeelding dat op het scherm wordt weergegeven.. Elke pixel heeft een aantal bitsDe bit is de kleinste eenheid van informatie, namelijk een symbool of signaal dat twee waarden kan aannemen: aan of uit, ja of nee, hoog of laag, geladen of niet-geladen. Het binaire talstelsel stelt deze waarden voor met 1 en 0. om de kleur aan te geven (en in sommige formaten de transparantie). Bij het rasteren van een afbeeldingsbestand voor een specifiek apparaatAfgewerkt toestel of een samenstel ervan dat op de markt wordt aangeboden als een aparte functionele eenheid ten behoeve van de eindgebruiker en dat in staat is elektromagnetische verstoringen te veroorzaken, of waarvan het functioneren vatbaar is om door dergelijke verstoringen te worden beïnvloed. wordt rekening gehouden met het aantal bitsDe bit is de kleinste eenheid van informatie, namelijk een symbool of signaal dat twee waarden kan aannemen: aan of uit, ja of nee, hoog of laag, geladen of niet-geladen. Het binaire talstelsel stelt deze waarden voor met 1 en 0. per pixel (de kleurdiepteHet aantal verschillende kleuren dat door een pixel kan worden weergegeven, is afhankelijk van het aantal bits per pixel (bpp).) dat het apparaatAfgewerkt toestel of een samenstel ervan dat op de markt wordt aangeboden als een aparte functionele eenheid ten behoeve van de eindgebruiker en dat in staat is elektromagnetische verstoringen te veroorzaken, of waarvan het functioneren vatbaar is om door dergelijke verstoringen te worden beïnvloed. moet verwerken.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://en.m.wikipedia.org/wiki/Image_file_formats

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
afbeeldingsbestandsindelingAfbeeldingsbestandsindelingen zijn gestandaardiseerde middelen voor het organiseren en opslaan van digitale afbeeldingen .BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
afbeeldingsbestandsindelingAfbeeldingsbestandsindelingen zijn gestandaardiseerde middelen voor het organiseren en opslaan van digitale afbeeldingen .Gerelateerd
  • luchtfoto (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
lossy compressie algoritme (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdafbeeldingsbestandsindelingAfbeeldingsbestandsindelingen zijn gestandaardiseerde middelen voor het organiseren en opslaan van digitale afbeeldingen .
raster (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdafbeeldingsbestandsindelingAfbeeldingsbestandsindelingen zijn gestandaardiseerde middelen voor het organiseren en opslaan van digitale afbeeldingen .
vector (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdafbeeldingsbestandsindelingAfbeeldingsbestandsindelingen zijn gestandaardiseerde middelen voor het organiseren en opslaan van digitale afbeeldingen .
Rdf.jpg