adsorptie

Eigenschappen

VoorkeurslabeladsorptieDe hechting van verbindingen in oplossingen aan het oppervlak van vaste stoffen.
DefinitieDe hechting van verbindingenEen stroom voerend element. in oplossingen aan het oppervlak van vaste stoffen.
Toelichting op definitieVastlegging van stoffen aan grensvlakEen horizontaal scheidend vlak tussen twee of meer lagen in de ondergrond.

ProcesEen proces is een ontwikkelingsgang, verloop of voortgang van gebeurtenissen (volgens en min of meer vast stramien, eventueel gestuurd) waarbij een product ontstaat uit een of meer vooraf bestaande materialen of objecten. Bij de in de tijd geordende reeks van gebeurtenissen wordt een ingangsproduct omgezet in een al of niet bedoeld uitgangsproduct. waarbij moleculenCombinaties van twee of meer atomen van dezelfde of verschillende elementen die bijeengehouden worden door chemische bindingen. van een gas, vloeistofVloeistof is een van de aggregatietoestanden waarin materie kan voorkomen. Een vloeistof is een stof die gemakkelijk vormveranderingen ondergaat, maar zich verzet tegen volumeverandering onder invloed van druk. Hierin onderscheiden vloeistoffen zich van vaste stoffen, die hun vorm behouden, en gassen en plasma's, die samendrukbaar zijn. of opgeloste stof gehecht worden aan het oppervlak van een vaste stofZeer kleine droge deeltjes.

AdsorptieDe hechting van verbindingen in oplossingen aan het oppervlak van vaste stoffen. is een fenomeen dat optreedt aan het grensvlakEen horizontaal scheidend vlak tussen twee of meer lagen in de ondergrond van twee fasen. Dit kan zijn het grensvlakEen horizontaal scheidend vlak tussen twee of meer lagen in de ondergrond gas-vloeistofVloeistof is een van de aggregatietoestanden waarin materie kan voorkomen. Een vloeistof is een stof die gemakkelijk vormveranderingen ondergaat, maar zich verzet tegen volumeverandering onder invloed van druk. Hierin onderscheiden vloeistoffen zich van vaste stoffen, die hun vorm behouden, en gassen en plasma's, die samendrukbaar zijn., vloeistofVloeistof is een van de aggregatietoestanden waarin materie kan voorkomen. Een vloeistof is een stof die gemakkelijk vormveranderingen ondergaat, maar zich verzet tegen volumeverandering onder invloed van druk. Hierin onderscheiden vloeistoffen zich van vaste stoffen, die hun vorm behouden, en gassen en plasma's, die samendrukbaar zijn.-vloeistofVloeistof is een van de aggregatietoestanden waarin materie kan voorkomen. Een vloeistof is een stof die gemakkelijk vormveranderingen ondergaat, maar zich verzet tegen volumeverandering onder invloed van druk. Hierin onderscheiden vloeistoffen zich van vaste stoffen, die hun vorm behouden, en gassen en plasma's, die samendrukbaar zijn., vast-vloeistofVloeistof is een van de aggregatietoestanden waarin materie kan voorkomen. Een vloeistof is een stof die gemakkelijk vormveranderingen ondergaat, maar zich verzet tegen volumeverandering onder invloed van druk. Hierin onderscheiden vloeistoffen zich van vaste stoffen, die hun vorm behouden, en gassen en plasma's, die samendrukbaar zijn. of vast-gas. Bij adsorptieDe hechting van verbindingen in oplossingen aan het oppervlak van vaste stoffen. hechten de moleculenCombinaties van twee of meer atomen van dezelfde of verschillende elementen die bijeengehouden worden door chemische bindingen. van een gas of vloeistofVloeistof is een van de aggregatietoestanden waarin materie kan voorkomen. Een vloeistof is een stof die gemakkelijk vormveranderingen ondergaat, maar zich verzet tegen volumeverandering onder invloed van druk. Hierin onderscheiden vloeistoffen zich van vaste stoffen, die hun vorm behouden, en gassen en plasma's, die samendrukbaar zijn. zich aan het oppervlak van een vaste stof of vloeistofVloeistof is een van de aggregatietoestanden waarin materie kan voorkomen. Een vloeistof is een stof die gemakkelijk vormveranderingen ondergaat, maar zich verzet tegen volumeverandering onder invloed van druk. Hierin onderscheiden vloeistoffen zich van vaste stoffen, die hun vorm behouden, en gassen en plasma's, die samendrukbaar zijn. en bedekken deze daardoor met een laagje.

AdsorptieDe hechting van verbindingen in oplossingen aan het oppervlak van vaste stoffen. kent in de natuurDe natuur is de inhoud en werking van het heelal zoals door de mens waargenomen, ervaren en/of gewaardeerd. Hiertoe behoren de niet-levende en de levende natuur. De natuur wordt met name bestudeerd door de natuurwetenschappen. vele verschijningsvormen, bijvoorbeeld het hechten van schaliegas en olie aan kerogeen in het brongesteente.

AdsorptieDe hechting van verbindingen in oplossingen aan het oppervlak van vaste stoffen. kan gebruikt worden om materialen te laten groeien op diverse oppervlakken. Met bijvoorbeeld Chemical vapor deposition (CVD) wordt een gasmengsel in contact gebracht met een substraatoppervlak, waarbij door fysisorptie en chemisorptie materialen gegroeid worden. Afhankelijk van temperatuur, drukKracht die per oppervlakte eenheid uitgeoefend wordt., concentratieSterkte van een oplossing uitgedrukt in aantal massa eenheden per volume eenheid. en verblijftijd van het gasmengsel groeit het materiaal in verschillende toestanden: amorf, polykristallijn of epitaxiaal.

AdsorptieDe hechting van verbindingen in oplossingen aan het oppervlak van vaste stoffen. is een scheidingsmethode die berust op verschil in aanhechtingsvermogen en oplosbaarheid. AdsorptieDe hechting van verbindingen in oplossingen aan het oppervlak van vaste stoffen. kan gebruikt worden als scheidingsmethode in (drink)waterzuiveringHet water zodanig behandelen dat het voldoet aan proceswater, drinkwater of afvalwater normen.. Als in water geur-, kleur-, of smaakstoffen opgelost zijn, dan zijn die te verwijderen door middel van adsorptieDe hechting van verbindingen in oplossingen aan het oppervlak van vaste stoffen.. Hierbij wordt het verontreinigdeDe directe of indirecte inbreng door menselijke activiteiten van stoffen of warmte in lucht, water of bodem die de gezondheid van de mens of de kwaliteit van aquatische ecosystemen of van rechtstreeks van aquatische ecosystemen afhankelijke terrestrische ecosystemen kunnen aantasten, schade berokkenen aan materiële goederen, dan wel de belevingswaarde van het milieu of ander rechtmatig milieugebruik aantasten of in de weg staan. water door koolfilters geleid of wordt aan het water actieve kool toegevoegd. Het adsorptiemiddel is fijn verdeeld, het bestaat dus uit kleine deeltjes, die zeer poreus zijn en samen een groot specifiek oppervlak hebben van meerdere honderden vierkante meter per gram. De moleculenCombinaties van twee of meer atomen van dezelfde of verschillende elementen die bijeengehouden worden door chemische bindingen. van de geur-, kleur- en smaakstoffen hechten aan de deeltjes van het adsorptiemiddel. Als het ontstane mengsel gefiltreerd wordt, blijft niet alleen het adsorptiemiddel hangen, maar ook de moleculenCombinaties van twee of meer atomen van dezelfde of verschillende elementen die bijeengehouden worden door chemische bindingen. van de geurstoffen, kleurstoffen en/of smaakstoffen.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.aquo.nl/index.php/Id-4beb6bfa-675a-44ca-8aec-b6055f6f4fe9, https://nl.wikipedia.org/wiki/Adsorptie
Afbeelding vanAdsorptie.jpg

AdsorptieDe hechting van verbindingen in oplossingen aan het oppervlak van vaste stoffen..

390px-Water_Filtration_Systems.png

Een waterfilter: actieve kool vormt de 4e laag van onder.

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
adsorptieDe hechting van verbindingen in oplossingen aan het oppervlak van vaste stoffen.Breder
  • ongeclassificeerd ding (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
adsorptieDe hechting van verbindingen in oplossingen aan het oppervlak van vaste stoffen.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
adsorptieDe hechting van verbindingen in oplossingen aan het oppervlak van vaste stoffen.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Rdf.jpg