alkalisch afvalwater

Eigenschappen

Voorkeurslabelalkalisch afvalwaterVloeibare afvalstoffen die een hoge concentratie bijtende alkali of calcium hydroxide.
DefinitieVloeibare afvalstoffenRestproduct van een proces die een hoge concentratieSterkte van een oplossing uitgedrukt in aantal massa eenheden per volume eenheid. bijtende alkali of calciumChemisch element dat behoort tot de groep aardalkalimetalen. Atoomnummer 20, symbool Ca. hydroxide.
Toelichting op definitieAlkalisch afvalwaterVloeibare afvalstoffen die een hoge concentratie bijtende alkali of calcium hydroxide. wordt ofwel verzameld voor hergebruik of wordt afgevoerd. Het laatste vraagt om neutralisatie.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.aquolex.nl/html5/?id=30127&type=term

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
alkalisch afvalwaterVloeibare afvalstoffen die een hoge concentratie bijtende alkali of calcium hydroxide.Breder
  • afvalwater (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
alkalisch afvalwaterVloeibare afvalstoffen die een hoge concentratie bijtende alkali of calcium hydroxide.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Rdf.jpg