aardkorst

Eigenschappen

VoorkeurslabelaardkorstBuitenste schil van de aardbol.
DefinitieBuitenste schil van de aardbol.
SynoniemaardkorstenBuitenste schil van de aardbol.
Toelichting op definitiender oceanen bestaat deze uit zwaar basaltDonkergekleurd, zeer hard, vulkanisch gesteente. van 5-10 km dikte. Onder de continenten bestaat ze uit een 30 - 50 km dikke laag relatief lichter granietGraniet is een zuur (of felsisch) stollingsgesteente dat voornamelijk bestaat uit drie mineralen: kwarts, veldspaten (kaliveldspaat en plagioklaas) en mica's (muscoviet en/of biotiet). Ook amfibool komt in graniet voor. achtig materiaal, bestaande uit silicium en aluminium.

De aardkorstBuitenste schil van de aardbol. is de buitenste laag van de vaste AardeDe Aarde (soms de wereld of Terra genoemd) is vanaf de Zon gerekend de derde planeet van het zonnestelsel., en bestaat voornamelijk uit gesteenten als granodioriet, gabbro en basaltDonkergekleurd, zeer hard, vulkanisch gesteente.. De korst vormt het bovenste deel van de lithosfeerDe aarde onder de hydrosfeer en de atmosfeer of meer speciaal de vaste gesteenten van de aardkorst., alle gesteenten en sedimentenVaste stof die is neergewaaid of neergeslagen uit een vloeistof. die aan het oppervlak liggen behoren tot de korst.

De bovengrens van de korst wordt het aardoppervlak genoemd en de grens tussen de korst en de mantel wordt aangeduid als de Mohorovičić-discontinuïteit (of kortweg Moho). Het bepalen hiervan kan echter niet met boringenEen middel om door boren of steken toegang te krijgen tot de ondergrond om bijvoorbeeld geroerde en/of ongeroerde monsters aan de ondergrond te ontlenen voor nader onderzoek., omdat er tot deze diepte niet geboord kan worden. Hiervoor zijn seismologische metingenMeten is het uitdrukken van een waargenomen grootheid in een getal met een relevante eenheid die vergeleken kan worden met andere waardes van eenzelfde grootheid. Hiervoor kunnen meetinstrumenten worden gebruikt. Meting is echter niet beperkt tot natuurkundige grootheden, maar strekt zich uit tot een kwantitatieve beschrijving van de gehele werkelijkheid.het kwantitatief invullen van de toestand van een grootheid, verkregen uit één waarneming, één opname of één monstername op één meetlocatie. verricht, waarbij de snelheid van seismische golvenVoortbewegende verstoring van de evenwichtsstand van de waterspiegel. door het gesteenteHarde stof met een minerale samenstelling. wordt bepaald. In de aardkorstBuitenste schil van de aardbol. wordt soms op variabele diepte een andere seismische discontinuïteit gevonden, de Conraddiscontinuïteit. De korst wordt soms verdeeld in een bovenkorst boven deze discontinuïteit en een onderkorst eronder. Hoewel deze overgang in tegenstelling tot de Moho geen duidelijk verschil in chemische samenstelling betreft, kan men over het algemeen zeggen dat de onderkorst uit minder gehydrateerde en mafischere gesteenten bestaat dan de bovenkorst.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.aquo.nl/index.php/Id-27bab9b6-d0bb-44b2-840e-3577d32eb681, https://nl.wikipedia.org/wiki/Aardkorst
Afbeelding van450px-Slice_earth.svg.png
Doorsnede van de AardeDe Aarde (soms de wereld of Terra genoemd) is vanaf de Zon gerekend de derde planeet van het zonnestelsel., de aardkorstBuitenste schil van de aardbol. (1 continentale korst en 2 oceanische korst) vormt het dunne bovenste laagje.
Video van

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
aardkorstBuitenste schil van de aardbol.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
aardkorstBuitenste schil van de aardbol.Deel van
  • aarde (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
aardkorstBuitenste schil van de aardbol.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Rdf.jpg