aanslagbiljet

Eigenschappen

VoorkeurslabelaanslagbiljetBiljet waarop een of meer aanslagen bekend gemaakt worden aan een belastingplichtige.
AfkortingASBBiljet waarop een of meer aanslagen bekend gemaakt worden aan een belastingplichtige.
DefinitieBiljet waarop een of meerEen massa stilstaand landoppervlaktewater. aanslagen bekend gemaakt worden aan een belastingplichtige.
SynoniemaanslagbiljettenBiljet waarop een of meer aanslagen bekend gemaakt worden aan een belastingplichtige.
Toelichting op definitieDe verschillende aanslagen (aanslagregelsDe formele beschrijving van een belastingschuld, zoals opgenomen op een aanslagbiljet.) op een biljet kunnen in principe betrekking hebben op verschillende belastingsoorten.Gekoppelde rollenDe benaming van de manier waarop een object deelneemt aan een relatie met een ander object. subject zijn belastingplichtige en gemachtigde.
Voorbeeldhttps://www.hunzeenaas.nl/app/uploads/2020/04/09.2-TER-INZAGE-Verordening-watersystyeemheffing-2017-toelichting.pdf, https://noordelijkbelastingkantoor.nl/wp-content/uploads/2017/12/2016_HA_Verordening_Watersysteemheffing_2016.pdf
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.aquo.nl/index.php/Id-ef9274ae-3fdb-4f96-98d3-f99edc96a73f
Afbeelding vaninfographic_belastingen.jpg

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
aanslagbiljetBiljet waarop een of meer aanslagen bekend gemaakt worden aan een belastingplichtige.Breder
  • belasting (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
aanslagbiljetBiljet waarop een of meer aanslagen bekend gemaakt worden aan een belastingplichtige.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt. van

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
aanslagregel (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Deel vanaanslagbiljetBiljet waarop een of meer aanslagen bekend gemaakt worden aan een belastingplichtige.
Rdf.jpg